Održana četvrta radionica pod nazivom „Zaštita i promocija materijalnog kulturnog nasleđa“

Segedin, 28. i 29. mart 2022. – U Samoupravi Županije Čongrad-Čanad održana je četvrta po redu dvodnevna radionica u okviru projekta prekogranične saradnje Intereg IPA Mađarska – Srbija, na kojoj su učestvovali učenici umetničke škole iz Novog Sada i iz Segedina u Mađarskoj.

Na četvrtoj dvodnevnoj radionici, održanoj u Samoupravi Županije Čongrad-Čanad, učenici su prvog dana imali predavanje na temu kulturne riznice i hungarikuma Županije Čongrad-Čanad. Predavanje na tu temu održao je Robert Mikolš, referent za teritorijalni razvoj Županije Čongrad-Čanad. Učenici su upoznati sa županijskom riznicom i hungarikumima uz razgledanje građe privremen postavke izložbe s ciljem predstavljanja najpoznatijih vrednosti Županije Čongrad-Čanad. Nakon toga učenici su se, u šetnji kroz grad, upoznali sa šaernim i raznolikim svetom likovne umetnosti Južnog Alfelda i delom slikara impresioniste Ferenca Joahima u Crnoj kući.

Drugog dana, četvrte radionice, učenici su u Kulturnom domu “Eden Heler” imali radionicu rogoza (doprinos Udruženja “Tkano od rogoza”), nakon čega je usledilo putovanje Segedinom desk autobusom. Za kraj učenici su u kulturno, obrazovanom i verskom centru “Sveti Sava” imali kreativni i zabavni program organizovan od strane Srpskog kulturnog javnog udruženja “BANAT”.