ČETVRTI SASTANAK

Održan je u Galerija Matice srpske 21.03.2022.

Sastanak je započeo Marko Tešić, menadžer projekta Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (PSC), sa pozdravnim govorom. On je poželeo dobrodošlicu partnerima i napravio pregled proteklog perioda, kao i najvažnijih aktivnosti koje je do sada sproveo PSC.


Nakon toga, učesnici su napravili pregled događaja u prethodnom periodu: Okrugli sto u Novom Sadu, prva radionica u Srbiji u organizaciji Fond Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine (FEP), kao i organizacija prve radionice u Mađarskoj u organizaciji Županije Čongrad-Čanad (CSCSMO).

Najvažnija tema sastanka bila je organizacija Profesionalne konferencije u Novom Sadu za 80 ljudi. Partneri su se dogovorili pozovu sledeće institucije/eksperte koji će pričati na temu kulturnog nasleđe:

• Eksperte iz Mađarske
• Pokrajinski zavod za kulturu, Slavica Vujović
• Direktor Galerije Matice srpske
• Direktor muzeja Vojvodine
• Omladinski turizam, PMF, Igor Stamenković
• OPENS

Uvodni govor trebali bi da održe predstavnici iz CSCSMO-a, predstavnici iz Pokrajinske Vlade, predstavnici iz PSC-a i predstavnici iz FEP-a.

Štaviše, partneri su pokrili organizaciju Studijskog putovanja u Srbiji i Mađarskoj, početnu tačku, koja mesta treba obići, organizaciju ručka, večere za studente i članove projektnog tima i smeštaja u Srbiji i Mađarskoj.