Održana druga radionica pod nazivom „Zaštita i promocija materijalnog kulturnog nasleđa“

U Segedinu, 17. i 18. marta 2022. održana je druga dvodnevna radionica.

Na drugoj dvodnevnoj radionici, koja je održana u hotelu “Matriks” nadomak Samouprave Županije Čongrad-Čanad, predavanje je prvog dana na temu građenog nasleđa održao je diplomirani inženjer arhitekture Adam Pap. Nakon toga učenicima je predstavljeno građeno nasleđe uz pratnju vodiča, gde su imali prilike da vide i velelepno zdanje sinagoge i brojne druge građevine mahom s kraja XIX veka.

Drugog dana, druge radionice, učenicima je predstavljena kreativna radionica Beti Borak, savetnice za način život, trenera za učenje o bojama i analizu boja. Nakon toga učenici su posetili muzej “Mora Ferenc” u kome su mogli da se detaljno upoznaju sa bogatom i raznovrsnom zbirkom muzeja. Time je završena druga radionica.