RÓLUNK

Abból a tényből kiindulva, hogy a többnemzetiségű közösségekben a kulturális örökséget civilizált módon a kommunikáció és tisztelet eszközeként ismerik el, és a történelmi tapasztalatok nemzedékről  nemzedékre öröklődnek,  az Ifjúság és Örökség – Hagyomány  és Jövő a Határon túli Régióban – HERINFUTURE projekt,  amely a határon átnyúló régió Dél-bácskai  és Csongrád-Csanád megye fiatal lakossága számára készült,  elérhetővé   vált,  mint a projekt,  amely célcsoport  számára  készült  a jobb megértés  érdekében.

A kulturális örökség kapcsolatot teremt bizonyos társadalmi értékekkel, hiedelmekkel, vallásokkal és szokásokkal. Lehetővé teszi a hasonló gondolkodásmóddal és származással való azonosulást. Automatikusan ébreszti az egység és a csoporthoz tartozás érzését, és lehetővé teszi az előző generációk, azaz ahonnan származunk,  és az éghajlat történetének jobb megértését. Egy másik előny, amit a kulturális örökség egészének megőrzése jelent számunkra, a közösség támogatása. Azok, akik erősen azonosulnak egy adott örökséggel, gyakran szívesebben segítenek más embereknek ugyanabban a közösségben. A kulturális identitás a közösségek és az egyének emlékezetére támaszkodik: ez az  identitásnak, a jólétnek, a döntéshozatalnak és a cselekvésnek a kulcsa.  A kulturális és kreatív ágazatok mind a társadalmi befogadás, mind a gazdasági növekedés fontos mozgatói. Az ezekbe az ágazatokba történő befektetés interdiszciplináris párbeszédet teremt a multikulturális társadalmakban, és ösztönzi a munkahelyteremtést a kulturális és turisztikai ágazatokban. A kulturális örökségbe való befektetés egyrészt az összetartozás érzését nyújtja, ugyanakkor energiát és inspirációt ad a kreativitáshoz és a régió fenntartható fejlődésébe való befektetéshez. A tárgyi vagy szellemi kulturális örökség minden bizonnyal segíti a helyi és regionális fejlődést a nagyobb társadalmi kohézió, valamint a turizmus, az oktatás és a foglalkoztatás koherenciáján keresztül.

Vezető  felhasználóként a Tartományi Kulturális, Köztájékoztatási és Vallási Közösségekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárság felel a teljes projekt irányításáért, figyelembe véve a projekt végrehajtásának dinamikáját és a kötelezettségek teljesítését. A Tartományi Kulturális, Nyilvános Tájékoztatási és Vallási Közösségek Kapcsolatokért Felelős Titkárságának a szervezéssel kapcsolatos kötelezettségeken túl, konkrét feladatai vannak a projekttel kapcsolatban – a kultúra területén releváns információk gyűjtésére szolgáló webportál készítése, promóciós filmek készítése, tanulmányok szervezése. hallgatói kirándulások és médiavisszhang szervezése . A Tartományi Kulturális, Nyilvános Tájékoztatási és Vallási Közösségekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárság szintén aktívan részt vesz a projekt minden egyéb tevékenységében.

Csongrád-Csanád megye önkormányzata hagyományosan fontos szerepet tölt be a kulturális örökség elemeinek összegyűjtésében és megőrzésében helyi és megyei szinten egyaránt. A projektben Csongrád-Csanád megye   Önkormányzata  szeretné megosztani a fent említett   jó gyakorlatot,  műhelymunkákat,  tanulmányutakat, projektrendezvényeket kíván szervezni, közös projektmenedzsmentben  szeretne részt venni, valamint a témában nagy tapasztalattal rendelkező, magyar részről releváns, szakértőket kíván összegyűjteni. Ezen túlmenően a Csongrád-Csanád megyei Önkormányzat népszerűsíti a projektet és annak eredményeit  a régiójában.

A Vajdaság Autonóm Tartomány „Európai Ügyek” Alapja, mivel sok éves tapasztalattal rendelkezik a projektek megvalósításában, részt vesz a projekt valamennyi tevékenységében, és támogatja partnereit. Az Alap feladatai a  különféle tevékenységek lesznek: közbeszerzés és pályázati eljárások koordinálása, beszámolók készítése, promóciós anyagok készítése az uniós és láthatósági program követelményeinek megfelelően, projektrendezvények (workshopok, kerekasztalok és szakmai konferenciák) szervezése, ill. alkalmazásfejlesztés okostelefonokhoz.

A projekt a következő eredményeket tartalmazza:

Kétszer kétnapos műhelymunka Újvidéken a konzerválásról és védelemről, a szerbiai építész és képzőművészeti középiskolásoknak és egyetemistáknak, valamint magyarországi középiskolásoknak.

Egyszer kétnapos műhelymunka a konzerválásról és védelemről Szegeden, a szerbiai építész és képzőművészeti középiskolásoknak és egyetemistáknak, valamint magyarországi középiskolásoknak.

Egyszer kétnapos műhelymunka Szegeden a Csongrád megyei szellemi kulturális örökség bemutatásáról szerbiai középiskolásoknak és építész-képzőművészeti hallgatóknak és magyarországi középiskolásoknak.

Tanulmányi kirándulás egyetemistáknak (műhely résztvevőinek)

A határon túli régió kulturális örökségével kapcsolatos híreket és információkat gyűjtő internetes portál

Online prospektus – immateriális és tárgyi örökség Dél-bácskai körzetben és Csongrád megyében

Mobil alkalmazás - elektronikus turisztikai túra Dél-bácskai körzetben és Csongrád megyében

Két kerekasztal-beszélgetés a kulturális örökség védelmével foglalkozó szerbiai és magyarországi szakértők részvételével

A projekt egyik fő eredménye a tudásátadás lesz a négy műhelymunka során. A diákfoglalkozások modellje a középiskolások és egyetemisták más csoportjai számára is használható, és beilleszthető az érintett kulturális intézmények rendszeres programjába. A második eredmény, az elektronikus média létrehozása: a webportál, a mobilalkalmazás és az online brosúra továbbra is hasznos információforrás lesz a kultúra és az oktatás területén, és új tartalommal frissül a mindkét fél számára érdekes kulturális oldalakon. A kerekasztal-beszélgetéseken szerzett szakértői következtetések befolyásolják a kulturális örökség védelmének folyamatának továbbfejlesztését, javítását.