Interreg - IPA CBC

KONTAKT

Kontakt informacije

POKRAJINSKI SEKTRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Telefon: +381 21 487 4525

Email: info@herinfutur.com