Predstavljen IPA projekat prekogranične saradnje Srbija-Mađarska “Mladi i nasleđe”

Novi Sad, 9. mart 2022.- Podsekretar pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Stanislav Radulović danas je u Kongresnoj sali Master centra Novosadskog sajma, a u okviru održavanja Međunarodnog sajma knjiga i 26. izložbe ”Art Ekspo”, pozdravio učesnike IPA projekta prekogranične saradnje Srbije i Mađarske pod nazivom ”Mladi i nasleđe”.

”S obzirom da se projekat bavi dvema značajnim društvenim kategorijama,kulturnim nasleđem i mladima, aktivnosti su bile usmerene na podizanje svesti o važnosti kulturne baštine kao javnog dobra među mladima u prekograničnom regionu kroz inovativnu upotrebu medija”, istakao je Radulović i dodao da je predloženi projekat u skladu sa prioritetom Programa prekogranične saradnje usmeren na stimulisanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa.

Kako je naveo podsekretar, IPA programi Evropske unije suštinski predstavljaju finansijsku podršku saradnji susednih država sa ciljem da se unapredi društveno-ekonomski, kulturni i istorijski potencijal tih oblasti. Model prekogranične saradnje, smatra Radulović, kroz ovaj vid međunarodne saradnje je uvek dobrodošao, ali do momenta realizacije on predstavlja samo alat, uz pomoć kojeg nastaje interakcija ljudi različitih nacionalnosti, kultura, jezika, a činjenica da je resorni sekretarijat nosilac ovog projekta čini za nas veliku čast.

Po rečima Stanislava Radulovića, mnoge tačke spajanja Republike Srbije i Mađarske su nas opredelile za ovaj projekat, a to je pre svega kultura i stvaralaštvo i zajedničko kulturno nasleđe, dok je sa druge strane tu i edukativna komponenta mladih ljudi i njihovo intenzivno učešće u procesima zaštite kulturnog nasleđa putem učenja i shvatanja značaja kulturne različitosti.

Posebno bih naglasio, istakao je podsekretar, da je jedan od najznačajnijih stvaralaca srpske kulture Miloš Crnjanski rođen u Čongradu,1893. godine, mestu po kojem naša partnerska županija nosi ime.

”Radionice za srednjoškolce i studente u okviru ovog projekta su izuzetno važne, jer će mladima ponuditi perspektivu u kulturnoj baštini u arhitekturi, likovnoj umetnosti,procesu prezervacije i konzervacije nasleđa,održivosti,motivaciji i znanju” naveo je Radulović i te teme su važne kako za nas, tako i za celu multikulturalnu Evropu.

O dosadašnjim aktivnostima u okviru projekta i održanim radionicama govorio je kao partner projekta ispred Galerije Matice srpske Danilo Vuksanović, koji je precizirao da krajem aprila se projekat završava, održavanjem poslednje radionice.

Učesnike današnjeg predstavljanja IPA projekta pozdravio je i pomoćnik resornog sekretara Miroslav Ilić.