O nama

Polazeći od činjenice da je kulturno nasleđe u multietničkim zajednicama prepoznato kao sredstvo komunikacije i uvažavanja na civilizovan način, te da se istorijska iskustva prenose sa generacije na generaciju, projekat Mladi i nasleđe – tradicija i budućnost u prekograničnom regionu – HERINFUTUR napravljen je da bi kulturno nasleđe prekograničnog regiona mladoj populaciji Južnobačkog okruga i županije Čongrad-Čanad, kao ciljnoj grupi projekta, postalo pristupačnije i kako bi ga bolje razumeli.

Polazeći od činjenice da je kulturno nasleđe u multietničkim zajednicama prepoznato kao sredstvo komunikacije i uvažavanja na civilizovan način, te da se istorijska iskustva prenose sa generacije na generaciju, projekat Mladi i nasleđe – tradicija i budućnost u prekograničnom regionu – HERINFUTUR napravljen je da bi kulturno nasleđe prekograničnog regiona mladoj populaciji Južnobačkog okruga i županije Čongrad-Čanad, kao ciljnoj grupi projekta, postalo pristupačnije i kako bi ga bolje razumeli.

Kulturno nasleđe ljudima pruža povezanost sa određenim društvenim vrednostima, verovanjima, religijama i običajima. Omogućava identifikovanje sa sličnim načinom razmišljanja i poreklom. Daje automatski osećaj jedinstva i pripadnost grupi i omogućava bolje razumevanje prethodnih generacija i istorije podneblja odakle potičemo. Drugu dobrobit koju nam donosi očuvanje kulturnog nasleđa u celini je podrška zajednice. Oni koji se snažno identifikuju sa određenim nasleđem, često se radije angažuju da pomognu drugim ljudima u istoj zajednici. Kulturni identitet se oslanja na sećanje zajednica i pojedinaca: to je ključno za identitet, dobrobit, odlučivanje i delovanje. Kulturni i kreativni sektori su važni pokretači i socijalne inkluzije i ekonomskog rasta. Investiranje u te sektore kreira interdisciplinarni dijalog u multikulturnim društvima i stimuliše otvaranje novih radnih mesta u sektorima kulture i turizma. Investiranjem u kulturno nasleđe s jedne strane pruža se osećaj pripadnosti, ali istovremeno daje se energija i inspiracija za kreativnost i investiranje u održivi razvoj regiona. Materijalno ili nematerijalno kulturno nasleđe sigurno pomaže lokalnom i regionalnom razvoju kroz veću socijalnu povezanost, kao i povezanost turizma, obrazovanja i zapošljavanja.

Kulturno nasleđe ljudima pruža povezanost sa određenim društvenim vrednostima, verovanjima, religijama i običajima. Omogućava identifikovanje sa sličnim načinom razmišljanja i poreklom. Daje automatski osećaj jedinstva i pripadnost grupi i omogućava bolje razumevanje prethodnih generacija i istorije podneblja odakle potičemo.  Drugu dobrobit koju nam donosi očuvanje kulturnog nasleđa u celini je podrška zajednice.  Oni koji se snažno identifikuju sa određenim nasleđem, često se radije angažuju da pomognu drugim ljudima u istoj zajednici. Kulturni identitet se oslanja na sećanje zajednica i pojedinaca: to je ključno za identitet, dobrobit, odlučivanje i delovanje. Kulturni i kreativni sektori su važni pokretači i socijalne inkluzije i ekonomskog rasta. Investiranje u te sektore kreira interdisciplinarni dijalog u multikulturnim društvima i stimuliše otvaranje novih radnih mesta u sektorima kulture i turizma. Investiranjem u kulturno nasleđe s jedne strane pruža se osećaj pripadnosti, ali istovremeno daje se energija i inspiracija za kreativnost i investiranje u održivi razvoj regiona. Materijalno ili nematerijalno kulturno nasleđe sigurno pomaže lokalnom i regionalnom razvoju kroz veću socijalnu povezanost, kao i povezanost turizma, obrazovanja i zapošljavanja.

 

Kao vodeći korisnik, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama je odgovoran za upravljanje celokupnim projektom uzimajući u obzir dinamiku sprovođenja projekta i izvršenja obaveza. Pored obaveza vezanih za organizaciju, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama ima specifične zadatke vezane za projekat – izradu veb-portala za prikupljanje relevantnih  informacija u oblasti kulture, pravljenje promo filmova, organizaciju studijskih putovanja za studente i organizovanje medijske pokrivenosti. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama će takođe aktivno učestvovati u svim drugim projektnim aktivnostima.

Vlada županije Čongrad-Čanad tradicionalno ima važnu ulogu u prikupljanju i očuvanju elemenata kulturnog nasleđa kako na lokalnom tako i na nivou županije. U ovom projektu Vlada županije Čongrad-Čanad želi da podeli svoju dobru praksu u gorenavedenoj oblasti, namerava da organizuje radionice, studijska putovanja, projektna događanja, učestvuje u zajedničkom upravljanju projektom i okupi relevantne stručnjake sa mađarske strane koji imaju veliko iskustvo iz tema na koje se projekat odnosi. Pored toga, Vlada županije Čongrad-Čanad će promovisati projekat i njegove rezultate u svom regionu.

Budući da ima višegodišnje iskustvo u sprovođenju projekata, Fond “Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine će učestvovati u svim projektnim aktivnostima i pružaće podršku svojim partnerima. Fond će biti odgovoran i za različite aktivnosti: javnu nabavku i koordinaciju tenderskog postupka, izradu izveštaja, pravljenje promo materijala u skladu sa EU i zahtevima programa vezanim za vidljivost, organizaciju projektnih događaja (radionica, okruglih stolova i stručne konferencije), kao i pravljenje aplikacije za pametne telefone.

Projekat obuhvata sledeće ishode:

2x dvodnevne radionice o očuvanju i zaštiti organizovane u Novom Sadu za srednjoškolce i studente arhitekture i likovne umetnosti iz Srbije i srednjoškolce iz Mađarske

1x dvodnevna radionica o očuvanju i zaštiti organizovana u Segedinu za srednjoškolce i studente arhitekture i likovne umetnosti iz Srbije i srednjoškolce iz Mađarske

1x dvodnevna radionica u Segedinu o predstavljanju nematerijalnog kulturnog nasleđa županije Čongrad za srednjoškolce i studente arhitekture i likovne umetnosti iz Srbije i srednjoškolce iz Mađarske

Studijsko putovanje za studente (učesnike radionica)

Veb portal koji prikuplja novosti i informacije koje se odnose na kulturno nasleđe u prekograničnom regionu

Onlajn brošura - nematerijalno i materijalno nasleđe u Južnobačkom okrugu i županiji Čongrad

Mobilna aplikacija - elektronska turistička tura u Južnobačkom okrugu i županiji Čongrad

Dva okrugla stola na kom učestvuju stručnjaci iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa iz Srbije i Mađarske

Jedan od glavnih rezultata projekta će biti prenošenje znanja tokom održanih četiri radionica. Model radionica namenjenih studentima može se upotrebiti za druge grupe srednjoškolaca i univerzitetskih studenata a može biti uključen u redovan program relevantnih ustanova kulture. Drugi rezultat, izrađeni elektronski mediji: Veb portal, mobilna aplikacija i onlajn brošura nadalje će ostati koristan izvor informacija u oblasti kulture i obrazovanja i ažuriraće se novim sadržajima o kulturnim lokacijama o interesa za obe strane. Zaključci stručnjaka dobijenih na okruglim stolovima uticaće na dalji razvoj i unapređenje procesa zaštite kulturnog nasleđa.