TREĆI SASTANAK

Treći sastanak je održan u prostorijama Pokrajinske vlade 07.09.2021.

Sastanak je otvorio projekt menadžer Marko Tešić (PSC). On je poželeo dobrodošlicu učesnicima sastanka i osvrnuo se na protekle događaje (otvarajuću konferenciju 18.12.2020. i druge važne aktivnosti). Naveo je bitnost ličnog kontakta ovog sastanka, ako i buduće aktivnosti poput radionica. Nakon govora Marka Tešića, učesnici su se osvrnuli na pređašnje aktivnosti.

PSC se osvrnuo na otvarajuću konferenciju, kao i na javne nabavke koju je PSC do sad sproveo (PRAG ekspert, medijsko izveštavanje, monitoring i izveštavanje, website i pokrivanje socijalnih mreža i prevođenje).

CSCSMO je obavestio učesnike o javnim nabavkama koje su oni sproveli. Naglasio je da je neophodna modifikacija, kao i da je prvu radionicu moguće održati u Mađarskoj u oktobru.

FEP je posavetovao CSCSMO oko neophodnih koraka, vezanih za modifikaciju budžeta, kao i da je potrebno da se svaki partner posavetuje sa Agneš Dobrotkom (program menadžer celog projekta), pre nego što završi sa modifikacijom.

Tokom sastanka svi partneri su se dogovorili da dve radionice (jedna u Mađarskoj i jedna u Srbiji) mogu biti održane u oktobru. Takođe je dogovoreno da prilikom razmene učenika je neophodno da se poštuju sve epidemiološke mere, u Mađarskoj i Srbiji, vezano za Kovid 19, a ako je potrebno (zbog Kovida 19) aktivnosti će se odlagati do daljnjeg do krajnjeg roka, ako je potrebno.

FEP je obavestio ostale partnere o postupku vezano za mobilnu aplikaciju, raspravljajući o lokacijama koje je potrebno uvrstiti u nju. FEP je takođe podelio promotivni materijal (sveske, fascikle i USB-ove).